ПОРТФОЛИО

Lika

Model: Anzhelika Koshkina
Muah: Elena Kolomoytseva
Style: Elvira Gabdurakhmanova