🇫🇮 HELSINKI, FINLAND
PORTFOLIO

for Golitsyn Vintage 2020

Model: Diyara
MA: TANN MODEL MANAGEMENT
Style: Anna Trannua & Olya Koshkina
Apparel: https://www.instagram.com/golitsyn_vintage/
Mua: https://www.instagram.com/yulchikmakeup/