🇫🇮 HELSINKI, FINLAND
PORTFOLIO

Violetta

Producer: Olga Smelaya
Model: Violetta Keller
Muah: Diana Alexandrova
Style: Alena Knyazova
Clothes: Vimma company